Što sve trebam znati o agencijskom radu?

srpanj 2021

Što sve trebam znati o agencijskom radu?

1. Na koji način funkcionira Agencija za zapošljavanje?

Agencijski rad je poslovni model između Agencije, Korisnika (tvrtke, kompanije kojoj se ustupaju agencijski radnici) te radnika koji se ustupa Korisniku. Agencija i Korisnik sklapaju ugovor o ustupanju radnika kojim pokrivaju sve bitne značajke poslovne suradnje propisane Zakonom o radu. Agencija i radnik potpisuju ugovor o radu kojim se radnik zapošljava, a putem uputnice ustupa na rad kod Korisnika.

2. Koje sve usluge nudi agencija za privremeno zapošljavanje?

Usluge koje nudi agencija za privremeno zapošljavanje su:

  • Ustupanje radnika po modelu administriranja ili po modelu efektivnog radnog sata te
  • Try&Hire usluga
  • Usluge predselekcije, regrutacije i selekcije kandidata.

Usluge obuhvaćaju kreiranje i izdavanje oglasa, selekciju kandidata, prikupljanje dokumentacije i izradu ugovora o radu, prijavu na mirovinsko i zdravstveno, obračun plaće, isplatu plaće i ostale potrebne administrativne poslove.

3. Tko je poslodavac agencijskom radniku?

Agencija prijavljuje radnika na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje te se u tom smislu smatra poslodavacem radnika kojega ustupa Korisniku na određeno vrijeme pod određenim uvjetima. Što se tiče obveza kojim su uređeni sigurnost i zaštita zdravlja na radu Korisnik se smatra poslodavcem prema Zakonu o radu.

4. Uzima li agencija za privremeno zapošljavanje proviziju od radnika?

Agencija ne naplaćuje i ne smije naplaćivati proviziju radniku prema Zakonu o radu čl. 44. i direktivama EU.

5. Što je plaća?

Plaća i naknada plaće u smislu Zakona o radu su plaća i naknada plaće u BRUTO I iznosu. Pritom je potrebno razlikovati 3 oblika plaće:

  • NETO plaću,
  • BRUTO I plaću i
  • BRUTO II plaću.

6. Što je NETO plaća? 

NETO plaću predstavlja iznos koji se dobije nakon što od BRUTO I iznosa oduzmemo doprinose iz plaće, porez na dohodak te prirez porezu na dohodak.

7. Što je BRUTO I, a što BRUTO II?

BRUTO I je iznos plaće iz koje se obračunavaju doprinosi za mirovinsko osiguranje, porezi, prirezi te NETO iznos plaće. Doprinosi za mirovinsko osiguranje izdvajaju se u dva stupa. U prvi stup mirovinskog osiguranja izdvaja se 15% BRUTO I iznosa i služi za financiranje mirovina sadašnjih umirovljenika, dok se u drugi stup izdvaja 5% BRUTO I iznosa koji se uplaćuje na osobni mirovinski račun u obveznom mirovinskom fondu.

BRUTO II plaća predstavlja ukupni trošak plaće koji poslodavac ima za svojeg radnika. BRUTO II iznos dobije se uvećanjem BRUTO I plaće za doprinos za zdravstveno osiguranje na plaću u ukupnom iznosu od 16,5%.

8. Što je osobni odbitak? 

Osobni odbitak predstavlja neoporezivi iznos dohotka.